Σφηκοφωλιά Νο 1

Σφηκοφωλιά Νο 2

Διπλή Σφηκοφωλιά Νο1

Διπλή Σφηκοφωλιά Νο 2