Τρίαινα

Διπλή Τρίαινα

Τρίανα – Ανάποδη Τρίαινα

Τετράπιετη Τρίαινα

Ανάποδη Τετράπιετη Τρίαινα

Πεντάπιετη Τρίαινα

Τρίαινα Κουφόπιετα